Kanna - Sceletium tortuosum
BONUS: Kanna - antidepresivum přírodního původu

Sceletium tortuosum neboli kanna je vytrvalá sukulentní bylina z čeledi kosmatcovitých (Aizoaceae). Rostlinu pod jménem Mesembryanthemum tortuosum popsal již Carl Linné; do samostatného rodu ji pak přeřadil N. E. Brown v roce 1926. Rostliny mají krátké lodyhy a dužnaté listy, na vrcholech lodyh kvetou světle žlutými až žlutooranžovými květy. Plodem je tobolka obsahující červenohnědě zbarvená semena ledvinitého tvaru. Latinský název rostliny pochází z řeckého slova skeletos = kostra (latinsky sceletum), a to podle suchých listů se zachovanou “skeletonizovanou“ žilnatinou, které na rostlině zůstávají a v době sucha chrání její mladé části. Sceletium tortuosum pochází ze suchých oblastí jižní Afriky (z jihozápadní části Kapska a Namaqualandu). Typy s vysokým obsahem alkaloidů se v jižní Africe komerčně pěstují.

Tradiční medicína
Používání rostliny africkými domorodci bylo Evropany zaznamenáno již v 17. století, využívána je však pravděpodobně tisíce let. Původní obyvatelé jižní Afriky Khoi-Khoi a San používali rostlinu pod jménem kanna, channa či kougoed k odstranění pocitu hladu a žízně během loveckých výprav, k léčbě koliky a dalších onemocnění a také na zlepšení nálady. Původním způsobem aplikace bylo žvýkání fermentovaných a usušených lodyh. Používaly se buď celé rostliny včetně kořenů, nebo pouze nadzemní části. Rostliny se rozdrtily mezi kameny, několik dní nechaly fermentovat a poté se usušily na slunci. Možné je i využití ve formě tinktury či nálevu nebo kouřením či šňupáním.

Obsahové látky a mechanismus účinku
Sceletium tortuosum obsahuje alkaloidy mesembrinového typu, z nichž nejdůležitější je mesembrin a mesembrenon; zastoupení jednotlivých alkaloidů v rostlině se však může výrazně lišit. Poměr alkaloidů se také mění během tradiční přípravy fermentací. Obsah alkaloidů v rostlině silně kolísá - suchý materiál obsahuje od 0,05 do 2,3 % alkaloidů a je ovlivněn řadou vnějších i vnitřních faktorů.

Mesembrin působí jako silný inhibitor zpětného vychytávání serotoninu ze synaptické štěrbiny, podobně jako některá syntetická léčiva používaná k léčbě deprese (tzv. SSRI - selective serotonin re-uptake inhibitors). Další látky pravděpodobně působí na různých typech receptorů, ve hře jsou patrně i další mechanismy, které dosud čekají na své odhalení. Zjištěna byla např. schopnost inhibovat enzym fosfodiesterázu 4 (PDE4), čímž se vysvětluje protizánětlivý účinek. Inhibice zpětného vychytávání serotoninu je však pravděpodobně hlavním mechanismem, který vysvětluje farmakologické a klinické účinky Sceletium tortuosum na organismus.
Možné využití
Využití obsahových látek Sceletium tortuosum pro léčbu deprese a dalších onemocnění bylo patentováno a je pravděpodobné jejich širší využití v budoucnosti.Ve Spojených státech byl podán patent na použití mesembrinu a příbuzných látek jako inhibitorů re-uptake serotoninu k léčbě deprese, úzkosti, bulimie a obsedantně-kompulzivní poruchy, další patent byl podán na využití mesembrenonu k léčbě zánětlivých onemocnění, deprese, kognitivních poruch a řady dalších onemocnění. Výzkum obsahových látek a jejich účinků dále pokračuje.

Z nadzemních částí rostliny vyrábí jihoafrická firma HG&H Pharmaceuticals standardizovaný extrakt, registrovaný pod názvem Zembrin®. Ten je kromě JAR dostupný také v USA a v Austrálii. Nejde však o léčivý přípravek, v USA má status GRAS (Generally Recognized as Safe = všeobecně považovaný za bezpečný), podobně jako další výrobky z bylin. Používá se k odstranění příznaků stresu, úzkosti a deprese.

Během užívání Sceletium tortuosum se neobjevují žádné závažné nežádoucí účinky. Při podávání vyšších dávek a v kombinaci s alkoholem se může objevit lehká bolest hlavy či nevolnost. Alkohol a konopí zesilují jeho účinek.
Vzhledem k mechanismu působení není vhodné kombinovat Sceletium tortuosum s dalšími antidepresivy ani s jinými psychofarmaky. Sceletium tortuosum a jeho obsahové látky nemají halucinogenní účinky a nevyvolávají závislost.
V České republice je tato rostlina k dispozici pouze ve formě prášku z rozdrcených lodyh či extraktu, které se prodávají v internetových obchodech s bylinami a používají se na zlepšení nálady a odstranění úzkosti, jako empatogen a k zesílení účinku konopí. Vzhledem k nulové kontrole kvality však jejich užívání nelze doporučit.

O dalších léčivých rostlinách si přečtete v tištěné či e-verzi časopisu Nová Botanika 2018/1.Autorka:
Mgr. Zdeňka Navrátilová
Botanica Nova, z. s., a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Objevujte zajímavosti rostlinné říše

s časopisem Nová Botanika

Předplatné

PŘEDPLATNÉ I JEDNOTLIVÁ ČÍSLA V TIŠTĚNÉ I ELEKTRONICKÉ VERZI MŮŽETE OBJEDNÁVAT:

• on-line na e-shopu MujSvetRostlin.eu
• e-mailem na adrese redakce
redakce@novabotanika.eu nebo predplatne@novabotanika.eu a objednavky@mujsvetrostlin.eu
• v síti vybraných distributorů