SERIÁLY: LÉČIVÉ ROSTLINY
Poznejte léčivou sílu rostlin...
Léčivé rostliny, jejichž účinky nyní objevuje i západní me­dicína

Zmijovce a jejich léčivé účinky
Pelargonium sidoides - léčivý muškát proti nachlazení
Hoodia gordonii - přírodní prostředek na snižování váhy
Kanna - antidepresivum přírodního původu

Rakytník řešetlákový

Jedovaté rostliny a jejich využití v medicíně - 1. a 2. díl

Léčivé lišejníky

Léčivé houby - 1. a 2. díl

BONUS: Jedovaté rostliny a jejich využití v medicíně

Rostliny patří mezi organismy, které se na rozdíl od většiny živočichů nemohou proti predátorům aktivně bránit útěkem, nemají ani imunitní systém k obraně proti mikroorganismům. Vyvinuly si tedy jiné způsoby ochrany. Jednou z možností je tzv. chemická obrana - rostliny obsahují látky, které způsobují jejich nepoživatelnost.
Je však nutno dodat, že řada živočichů si vyvinula mechanismy, které jim umožňují tuto ochranu překonat. Toxicita jednotlivých rostlin i z nich izolovaných látek se proto u různých živočišných druhů může výrazně lišit, a to i v rámci savců - např. morče toleruje vysoké dávky strychninu, který je pro člověka prudce jedovatý....

Celé znění článku si přečtete zde.


BONUS: Rakytník řešetlákový

Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides L.) je dvoudomý trnitý 3-4 m vysoký keř nebo menší strom z čeledi hlošinovitých (Elaeagnaceae). Rostliny mají letorosty pokryté šupinovitými a hvězdovitými trichomy, na konci jsou často trnité. Listy jsou opadavé, čárkovité až kopinaté, taktéž pokryté trichomy. Květy jsou nenápadné, hnědavě zelené, samčí v kláscích na konci letorostů, samičí ve svazečcích v paždí letorostů. Plodem je elipsoidní až kulovitá peckovice žluté až oranžové barvy. Rakytník kvete v březnu až v dubnu...

Celé znění článku si přečtete zde.


BONUS: Hoodia gordonii - přírodní prostředek na snižování váhy

Na celém světě rychle narůstá počet obézních lidí, situace už bývá označována jako epidemie. Těžká obezita s sebou přináší řadu zdravotních rizik (cukrovka, vysoký krevní tlak, artróza, kardiovaskulární onemocnění), proto se k léčbě používají mimo jiné anorektika, tedy látky snižující chuť k jídlu. Ta však mají řadu nežádoucích účinků, proto je snaha vyvinout léčiva nová, bezpečnější. Jako perspektivní se jeví jihoafrická sukulentní rostlina Hoodia gordonii. Hoodia gordonii je sukulentní trsovitě rostoucí rostlina z čeledi toješťovitých (Apocynaceae), podčeleď Asclepioideae...

Celé znění článku si přečtete zde.


BONUS: Kanna - antidepresivum přírodního původu

Sceletium tortuosum neboli kanna je vytrvalá sukulentní bylina z čeledi kosmatcovitých (Aizoaceae). Rostlinu pod jménem Mesembryanthemum tortuosum popsal již Carl Linné; do samostatného rodu ji pak přeřadil N. E. Brown v roce 1926. Rostliny mají krátké lodyhy a dužnaté listy, na vrcholech lodyh kvetou světle žlutými až žlutooranžovými květy. Plodem je tobolka obsahující červenohnědě zbarvená semena ledvinitého tvaru. Latinský název rostliny pochází z řeckého slova skeletos = kostra (latinsky sceletum), a to podle...

Celé znění článku si přečtete zde.


BONUS: Léčivé houby - lesklokorka lesklá

První známky o léčebném využití hub lze nalézt již ve spisech starověké Číny a Indie, starých tisíce let. V Evropě se o léčivých účincích hub zmiňuje Démokritos a Hippokrates. Theofrastos jako první uvádí ve své knize Historia plantarum (350-287 př. n. l.) 4 druhy a názvy hub.
Další starověcí autoři (Dioskorides, Plinius Starší) zmiňují vesměs poživatelnost či jedovatost hub. Mattioli ve svém Herbáři neboli bylinář...

Celé znění článku si přečtete zde.


Pelargonium sidoides - léčivý muškát proti nachlazení - Nová Botanika 2018/1

Afričtí domorodci odedávna používají k léčebným účelům zajímavé rostliny, jejichž léčivé účinky nyní objevuje i západní medicína. Jmenujme například Hoodia gordonii či Sceletium tortuosum. K dalším takovým rostlinám patří muškát Pelargonium sidoides neboli umckaloabo (Obr. 1).
Pelargonium sidoides (pelargonie/muškát umckaloabo) je vytrvalá rostlina z čeledi kakostovitých (Geraniaceae). Rostliny mají dužnaté červené kořeny (Obr. 2) a okrouhle srdčité listy s dlouhým řapíkem (Obr. 3), které jsou hustě
pokryty žláznatými trichomy. Květy jsou pětičetné, zygomorfní, tmavě červené až téměř černé (Obr. 4). Plodem je nažka. Příbuzný druh Pelargonium reniforme, který se od P. sidoides liší barvou květů a tvarem listů, obsahuje podobné látky jako P. sidoides a používá se také k léčebným účelům. Rostlina pochází z jižní Afriky, kde se také
v menším měřítku pěstuje...

Celé znění článku si přečtete v tištěné či e-verzi časopisu Nová Botanika 2018/1.


Zmijovce a jejich léčivé účinky - Nová Botanika 2018/2

Zmijovce (Amorphophallus spp.) jsou impozantní byliny z čeledi áronovitých (Araceae). Známe cca 170 druhů, které rostou v tropických oblastech Starého světa. Rostliny mají podzemní hlízu, složený list s dlouhým řapíkem připomínajícím kmínek a palicovité květenství podepřené velkým toulcem.
Latinské jméno pochází z řeckých slov amorphos = beztvarý a phallos = penis. Největším zástupcem je Amorphophallus titanum...

Celé znění článku si přečtete v tištěné či e-verzi časopisu Nová Botanika 2018/2.Autorka:
Mgr. Zdeňka Navrátilová
Botanica Nova, z. s., a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Objevujte zajímavosti rostlinné říše

s časopisem Nová Botanika

Předplatné

PŘEDPLATNÉ I JEDNOTLIVÁ ČÍSLA V TIŠTĚNÉ I ELEKTRONICKÉ VERZI MŮŽETE OBJEDNÁVAT:

• on-line na e-shopu MujSvetRostlin.eu
• e-mailem na adrese redakce
redakce@novabotanika.eu nebo predplatne@novabotanika.eu a objednavky@mujsvetrostlin.eu
• v síti vybraných distributorů